دوره 19، شماره 78 - ( 1401 )  

View This Issue in Alternative Language Export Journal XML Articles RSS

بازنمایی خشونت علیه زنان در رمان «شیفتگی‌ها»اثر«خابیر ماریاس» و رمان «پیاده» اثر «بلقیس سلیمانی»


ص. 62-37
‎ https://doi.org/10.2634/Lire.19.78.2
چکیده (3553 مشاهده) | Abstract   |   متن کامل (PDF) (367 دریافت)


بررسی برخی از گزینش‌ها و گزارش‌های شاهنامه با محوریت تصحیح و گزارش‌های خالقی‌مطلق


ص. 86-63
‎ 2634.19.78.3
چکیده (4334 مشاهده) | Abstract   |   متن کامل (PDF) (481 دریافت)


معرفی نسخه و تحلیل سبکی حماسه عامیانه کلیات‌ گرشاسپ‌نامه


ص. 114-87
‎ 2634.19.78.4
چکیده (4056 مشاهده) | Abstract   |   متن کامل (PDF) (293 دریافت)


Export as: HTML | XML | RSS

Total PDF Pages: 381